ZASOBY KOPALIN W POLSCE

ZASOBY KOPALIN W POLSCE

2016-09-02, godz. 00:11

 

 

 

 

 

 


BILANS ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN W POLSCE

 • rudy cyny
 • rudy miedzi i srebra
 • rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe
 • rudy niklu
 • rudy tytanu
 • rudy wanadu
 • rudy złota i złoto rodzime
 • rudy żelaza
 • siarka
 • sole potasowo-magnezowe
 • solanki, wody lecznicze i termalne
 • sól kamienna
 • surowce dla prac inżynierskich
 • surowce ilaste ceramiki budowlanej
 • surowce ilaste do produkcji cementu
 • surowce ilaste do produkcji farb mineralnych
 • surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego
 • surowce kaolinowe
 • surowce metaliczne pozostałe oraz pierwiastki współwystępujące w rudach
 • surowce skaleniowe
 • surowce szklarskie
 • torfy
 • wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego
 • węgiel brunatny
 • węgiel kamienny
 • ziemia krzemionkowa
 • żwirki filtracyjne

 

 

 

 


Opracowanie wykonano w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym jako zadanie państwowej służby geologicznej
Praca zbiorowa pod redakcją
Marcina SZUFLICKIEGO, Agnieszki MALON, Marcina TYMIŃSKIEGO
Opracowali:
R. BOŃDA, D. BRZEZIŃSKI, G. CZAPOWSKI, A. KALINOWSKA
A. MALON, S. Z. MIKULSKI, W. MIŚKIEWICZ, S. OSZCZEPALSKI, D. SIEKIERA,
L. SKRZYPCZYK, J. SOKOŁOWSKI, J. STAWIEREJ, K. SZAMAŁEK
W. SZCZYGIELSKI, M. SZUFLICKI, M. TYMIŃSKI

 

facebook