Mapa strony
Jesteś w dziale: Strona główna \ Mapa strony
PRODUCENCI - KOPALNIE 
KOPALINY-SUROWCE

ANTRACYT

AZOTOWY GAZ ZIEMNY

BARYTY

BURSZTYNY

CHALCEDONITY

DIATOMITY

DOLOMITY

FLUORYTY

FOSFORYTY

GAZY ZIEMNE

GIPSY I ANHYDRYTY

GLINY CERAMICZNE BIAŁO WYPALAJĄCE SIĘ

GLINY CERAMICZNE KAMIONKOWE

GLINY OGNIOTRWAŁE

HEL

KALCYT

KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE[ + ]

KREDY

KRUSZYWA NATURALNE (PIASKI I ŻWIRY)

KRZEMIENIE

KWARCE ŻYŁOWE

KWARCYTY

ŁUPKI FYLLITOWE

ŁUPKI KWARCYTOWE

ŁUPKI ŁYSZCZYKOWE

ŁUPKI OGNIOTRWAŁE

MAGNEZYTY

METAN POKŁADÓW WĘGLI (MPW)

PIASKI FORMIERSKIE

PIASKI KWARCOWE D/P BETONÓW KOMÓRKOWYCH

PIASKI KWARCOWE D/P CEGŁY WAP-PIASKOWEJ

PIASKI PODSADZKOWE

PIRYTY

ROPY NAFTOWE

RUDY ALUMINIUM

RUDY CYNKU I OŁOWIU

RUDY ARSENU

RUDY CYNY

RUDY MIEDZI I SREBRA

RUDY MOLIBDENOWO-WOLFRAMOWO-MIEDZIOWE

RUDY MOLIBDENU I WOLFRAMU

RUDY NIKLU

RUDY TYTANU

RUDY URANU

RUDY WANADU

RUDY ZŁOTA

RUDY ŻELAZA

SIARKA

SOLANKA

SOLE KAMIENNE

SOLE POTASOWO - MAGNEZOWE

SUROWCE BENTONITOWE

SUROWCE D/P FARB MINERALNYCH

SUROWCE DLA PRAC INŻYNIERSKICH

SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ

SUROWCE ILASTE D/P CEMENTU

SUROWCE ILASTE D/P KRUSZYWA LEKKIEGO

SUROWCE KAOLINOWE

SUROWCE SKALENIOWE

SUROWCE SZKLARSKIE

TORFY

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. CEMENTOWEGO

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. WAPIENNICZEGO

WĘGLE BRUNATNE

WĘGLE KAMIENNE

WODY LECZNICZE

WODY TERMALNE

ZIEMIE KRZEMIONKOWE

ŻWIRKI FILTRACYJNE

POZOSTAŁE

DOSTAWCY 
KOPALINY-SUROWCE

ANTRACYT

AZOTOWY GAZ ZIEMNY

BARYTY

BURSZTYNY

CHALCEDONITY

DIATOMITY

DOLOMITY

FLUORYTY

FOSFORYTY

GAZY ZIEMNE

GIPSY I ANHYDRYTY

GLINY CERAMICZNE BIAŁO WYPALAJĄCE SIĘ

GLINY CERAMICZNE KAMIONKOWE

GLINY OGNIOTRWAŁE

HEL

KALCYT

KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE[ + ]

KREDY

KRUSZYWA NATURALNE (PIASKI I ŻWIRY)

KRZEMIENIE

KWARCE ŻYŁOWE

KWARCYTY

ŁUPKI FYLLITOWE

ŁUPKI KWARCYTOWE

ŁUPKI ŁYSZCZYKOWE

ŁUPKI OGNIOTRWAŁE

MAGNEZYTY

METAN POKŁADÓW WĘGLI (MPW)

PIASKI FORMIERSKIE

PIASKI KWARCOWE D/P BETONÓW KOMÓRKOWYCH

PIASKI KWARCOWE D/P CEGŁY WAP-PIASKOWEJ

PIASKI PODSADZKOWE

PIRYTY

ROPY NAFTOWE

RUDY ALUMINIUM

RUDY CYNKU I OŁOWIU

RUDY ARSENU

RUDY CYNY

RUDY MIEDZI I SREBRA

RUDY MOLIBDENOWO-WOLFRAMOWO-MIEDZIOWE

RUDY MOLIBDENU I WOLFRAMU

RUDY NIKLU

RUDY TYTANU

RUDY URANU

RUDY WANADU

RUDY ZŁOTA

RUDY ŻELAZA

SIARKA

SOLANKA

SOLE KAMIENNE

SOLE POTASOWO - MAGNEZOWE

SUROWCE BENTONITOWE

SUROWCE D/P FARB MINERALNYCH

SUROWCE DLA PRAC INŻYNIERSKICH

SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ

SUROWCE ILASTE D/P CEMENTU

SUROWCE ILASTE D/P KRUSZYWA LEKKIEGO

SUROWCE KAOLINOWE

SUROWCE SKALENIOWE

SUROWCE SZKLARSKIE

TORFY

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. CEMENTOWEGO

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. WAPIENNICZEGO

WĘGLE BRUNATNE

WĘGLE KAMIENNE

WODY LECZNICZE

WODY TERMALNE

ZIEMIE KRZEMIONKOWE

ŻWIRKI FILTRACYJNE

POZOSTAŁE

USŁUGI 
KOPALINY-SUROWCE

ANTRACYT

AZOTOWY GAZ ZIEMNY

BARYTY

BURSZTYNY

CHALCEDONITY

DIATOMITY

DOLOMITY

FLUORYTY

FOSFORYTY

GAZY ZIEMNE

GIPSY I ANHYDRYTY

GLINY CERAMICZNE BIAŁO WYPALAJĄCE SIĘ

GLINY CERAMICZNE KAMIONKOWE

GLINY OGNIOTRWAŁE

HEL

KALCYT

KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE[ + ]

KREDY

KRUSZYWA NATURALNE (PIASKI I ŻWIRY)

KRZEMIENIE

KWARCE ŻYŁOWE

KWARCYTY

ŁUPKI FYLLITOWE

ŁUPKI KWARCYTOWE

ŁUPKI ŁYSZCZYKOWE

ŁUPKI OGNIOTRWAŁE

MAGNEZYTY

METAN POKŁADÓW WĘGLI (MPW)

PIASKI FORMIERSKIE

PIASKI KWARCOWE D/P BETONÓW KOMÓRKOWYCH

PIASKI KWARCOWE D/P CEGŁY WAP-PIASKOWEJ

PIASKI PODSADZKOWE

PIRYTY

ROPY NAFTOWE

RUDY ALUMINIUM

RUDY CYNKU I OŁOWIU

RUDY ARSENU

RUDY CYNY

RUDY MIEDZI I SREBRA

RUDY MOLIBDENOWO-WOLFRAMOWO-MIEDZIOWE

RUDY MOLIBDENU I WOLFRAMU

RUDY NIKLU

RUDY TYTANU

RUDY URANU

RUDY WANADU

RUDY ZŁOTA

RUDY ŻELAZA

SIARKA

SOLANKA

SOLE KAMIENNE

SOLE POTASOWO - MAGNEZOWE

SUROWCE BENTONITOWE

SUROWCE D/P FARB MINERALNYCH

SUROWCE DLA PRAC INŻYNIERSKICH

SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ

SUROWCE ILASTE D/P CEMENTU

SUROWCE ILASTE D/P KRUSZYWA LEKKIEGO

SUROWCE KAOLINOWE

SUROWCE SKALENIOWE

SUROWCE SZKLARSKIE

TORFY

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. CEMENTOWEGO

WAPIENIE I MARGLE PRZEM. WAPIENNICZEGO

WĘGLE BRUNATNE

WĘGLE KAMIENNE

WODY LECZNICZE

WODY TERMALNE

ZIEMIE KRZEMIONKOWE

ŻWIRKI FILTRACYJNE

POZOSTAŁE

MASZYNY I URZĄDZENIA TRANSPORT BEZPIECZEŃSTWO
INNE  BAZA ZLECEŃ - ZAPYTAŃ  
facebook